Общи Условия


Общи Условия


 


ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛЯ: Минималната възраст е 25 години. Водачи между 21-24 години могат да наемат автомобил от групи А,В и К след като приемат такса "Млад шофьор" (YDS), при условие , че притежават валидна шофьорска книжка, издадена поне 12 месеца преди датата на наем . Водачи над 71 години заплащат допълнителна такса за ползване на автомобил "Старши шофьор".

ТАКСА " МЛАД ШОФЬОР": Приемането на такса " Млад шофьор" позволява на водачи на възраст между 21-24 години да наемат автомобили от групи А,В,К , при условие , че притежават валидна шофьорска книжка, издадена поне 12 месеца преди датата на наем , при заплащане на такса от €7 евро на ден , но не повече от €70 за наемен период.

ТАКСА "СТАРШИ ШОФЬОР": Всички водачи на възраст над 71 години заплащат такса от €7 евро на ден , но не повече от €70 за наемен период.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: За всички групи автомобили се изисква валидна кредитна карта, приемана от Dollar необходима за авторизации, предплащане, както и за плащане на крайната сума по наемния договор.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД:: В края на договорения срок за наемане, Dollar дава гратисен период от 29 минути безплатно, след което се таксува минимум един пълен наемен ден.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Клиентът трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година.

ГЛОБИ ЗА ТРАФИК: Всички глоби, актове и други санкции, получени при нарушаване на Закона за движение по пътищата в България се заплащат от наемателя. Ако не, Dollar ще плати глобите и ще начисли на клиента пълния размер на глобата за трафик плюс таксата за административна злополука, 13 € на случай, за да покрие всички административни разходи.

РАННО ВРЪЩАНЕ / УДЪЛЖАВАНЕ НА НАЕМА: No Без възстановяване на суми за неизползвани стойности на ваучер / дни под наем. Текущото удължаване на наемането трябва да бъде уговорено с Dollar България най-малко 48 часа преди планираното / резервирано изтичане на наема, за да се таксува според валидна тарифа..

ТАКСА ЗА АНУЛИРАНЕ / ТАКСА ЗА НЕЯВЯВАНЕ: Доставчикът има право, в случай че клиент не се яви или се откаже само 24 часа преди да наеме колата, да таксува клиента Такса за късно анулиране / Неявяване, равна на наема за 1 ден или 30 евро, което от двете е по-голямо. Такса Неявяване/ Non Show влиза в сила, ако клиентът не е успял да наеме превозното средство в рамките на един (1) час от резервираното време / дата, освен ако няма закъснение при пътуване (като се има предвид номер на полета и / или подробности за пътуване са предоставени преди наемането на автомобила).

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ": Покрива наетия автомобил за имуществени щети до 1 000 000 евро и телесна повреда или смърт на трети лица до 5 000 000 евро на случай, до сумите, определени от българското законодателство.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ УДАР И ЩЕТИ: Отговорността, която носи Наемателя при щета на наетия от Dollar автомобил може да бъде намалена, съгласно условията на Наемния договор, до минимална такса от €600 за автомобили от групи A, B, K и €800 за автомобили от групи C, D при заплащане на допълнителна такса в размер €13 на ден за групи А, В, K и €18 на ден за групи C, D.

Отговорността на наемателя може да бъде снижена до минималните такси от €175 за групи А, В, H и €275 за групи C, D при заплащане на допълнително покритие съответно €8 и €11 на ден.

ПОКРИТИЕ ПРИ КРАЖБА (TP): При заплащане на дневна такса от €6 евро/ден за групи A,B, H и €9 ден за групи C, D. да намали отговорността на водача в случай на кражба на: 600 € за групи A, B, K и 800 € за групи C, D.

Заплащане на таксите 'Ограничаване на отговорност при щети и кражба" не покрива щети по долната част на автомобила ,гуми, джанти , кражба на тасове, касетофон, регистрационни документи и комплект ключове с дистанционно за аларма, както и при кражба на лични вещи. Не се покриват щети и кражба при нарушаване и/или неспазване на условията на Договора за наем и законовите разпоредби на страната.Отговорността не може да бъде отменена или ограничена при частична кражба, загуба на части, аксесоари и/или документи, както и увреждане по гумите и/или по други части от долната част на автомобила.

SUPER COVER (SC): Τhe Наемателят може да се освободи от отговорност (без да доплаща) в случай на кражба или повреда на превозното средство от Dollar, при условие че наемателят предварително е приел съответните такси за покритие за CDW, SCDW и TP с дневна такса от €4  за групи A, B, K, €5 за групи C, D, или има резервация, включваща тези покрития. Повредите от долната страна на автомобила, колелата и гумите, счупено стъкло на автомобила или загуба на ключовете на автомобила не се покриват.

ОКРИТИЕ НА МЕСТАТА В АВТОМОБИЛА ПРИ ЗЛОПОЛУКА (PAC): For Застраховката може да бъде сключена при заплащане на такса от €4 на ден. Застраховката покрива медицинските разходи на шофьора и пътниците в автомобила до €2.000, обезщетение в случай на смърт до €20.000, а в случай на частична или трай􀀀на загуба на работоспособност до €10.000. Общата стойност на обезщетенията в случай на инцидент е ограничена до €40.000.

ТАКСА ПРИ ЩЕТИ (IAF): За всяка щета по вина на Наемателя се заплаща такса от €18 за покриване на административни разходи.

ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ГОРИВО: При продължителност на наема от 1-2 дни клиентът трябва да върне автомобила със същото количество гориво, както е било в момента на наемане на автомобила. В случай, че клиентът го върне с по-малко количество, на клиента ще бъде начислена стойността на липсващото гориво. Освен това ще се прилага Такса за зареждане на гориво, която днес е 15 евро.

При продължителност на наема от три (3) дни или повече, клиентът е длъжен да предплати цената на количеството гориво, което се намира в резервоара на наетия автомобил по време на наемането. След връщане на автомобила - и само в този момент - клиентът може да поиска да му бъде възстановена стойността на горивото в резервоара по това време. В този случай, ако количеството гориво в резервоара е по-малко от това, което клиентът е предплатил, ще се приложи таксата за обслужване на гориво, която днес е 15 евро. Всяко дължимо възстановяване ще бъде обработено чрез кредитна / дебитна карта на клиента.

ТАКСА ЗАРЕЖДАНЕ: €15.

ЗАЩИТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО: Отговорността на наемателя при щети по стъклата на автомобила могат да бъдат намалени , съгласно Условията на Договора за Наем, до 0 евро , при приемане на допълнителна такса от €4 на ден за групи А,В и К и €5 на ден за групи С, D.

ЛЕТИЩНА ТАКСА: Еднократна такса в размер 10% от стойността на Наемния договор, но не по-малко от €18, платима при наемане на автомобил от летище.

ТАКСА ПРИБИРАНЕ/ДОСТАВКА: Таксата прибиране/доставка на автомобил извън офис на Dollar е €20 (такса за града). Цената на услугата извън града е €0.50 на км.Наем на автомобил извън работното време на съответния Херц офис се заплаща €25.

ЕДНОПОСОЧEН НАЕМ: Между офиси на Dollar в България цената на услугата е €0.50 на км. Фиксирани са цените София-Бургас/Слънчев бряг -€140, София-Варна -€170 , варна – Бургас/Слънчев бряг - €70.

ТАКСА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ: All На всички превозни средства, с изключение на луксозните категории, може да бъде разрешено да пътуват в чужбина при специални условия и само при поискване от местния Dollar Office. Заявката трябва да бъде направена 5 дни преди датата на вземане на автомобила, а цената е 80 € за европейските страни и 120 € за всички други страни.

ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР: Такса от €4 на ден се заплаща за всеки допълнителен шофьор.

ДЕТСКИ СЕДАЛКИ:Налични при запитване с такса от €4 на ден но не повече от €40 за наемен период.

GPS: Налични при запитване с такса от €9 на ден но не повече от €90 за наемен период.

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ:: Налични при запитване с такса от €4 на ден но не повече от €40 за наемен период.

ВИНЕТНА ТАКСА:: Наемите подлежат на такса от 1,50 евро на ден за наемане на винетна такса.

НАЛИЧНОСТ: Компанията си запазва правото да предостави различен модел автомобил от първоначално запазения с равностоен или от по-висок клас.

ДАНЪЦИ: Всички тарифи и такси, са подложени на 20% ДДС.